Steenbrugsestraat 3, 8210 Loppem – Zedelgem
Dorpsstraat 22, 8200 Sint-Michiels – Brugge
Brugsestraat 35, 8020 Oostkamp
steeds bereikbaar tel 050/ 82 40 48
OVER ONS
Reeds 40 jaar tot uw dienst
 
Doorheen de jaren werd er nooit gestopt onze service te verbeteren. Vandaag de dag kan u bij ons terecht voor vrijblijvende inlichtingen, voorafregelingen, uitvaartregeling met overbrenging naar 1 van onze 3 funeraria, aangifte van overlijden, vastleggen van de plechtigheid, zowel kerkelijk als in onze eigen AULA, vastleggen crematie, vergunning begraafplaats, reservatie rouwmaaltijd, krantenberichten, verzorgen van alle drukwerk en foto’s, zijde en verse bloemen, kist, urne, mini-urnes, asjuweeltjes, juweeltjes met vingerafdruk, verkoop en plaatsing grafmonumenten, porseleinen foto’s, grafversieringen, nazorg en hulp bij alle administratieve regelingen …

Ons familiebedrijf begon nochtans sober:

Op 1 januari 1977 ging begrafenisonderneming Jos Timmerman - De Lille van start, in de Steenbrugsestraat 3 te Loppem, met een kleine toonzaal en 1 lijkwagen. Hoewel er toen niet veel ruimte was, slaagden we er toch in om de klanten vlot te bedienen.

Toen in 1982 een bekende begrafenisonderneming in Sint-Michiels zijn diensten stopzette, werd deze zaak overgenomen en een 2de filiaal geopend in de Dorpsstraat 37.

10 jaar na de start, in 1987, kwam het eerste funerarium in Loppem tot stand.

In 1991 werd de éénmanszaak Jos Timmerman - De Lille omgevormd tot de vennootschap Jos Timmerman bvba.

Intussen bleek ook in Sint-Michiels de nood aan een funerarium groot. Bij de start van het 20ste werkjaar van de begrafenisonderneming werd een tweede funerarium geopend. De winkel in de Dorpsstraat 37 verhuisde naar de overkant. In de Dorpsstraat 22 kan men sedert 1996 terecht voor een volledig pakket inzake uitvaartregeling.

Door de stopzetting van een bestaande begrafenisonderneming te Oostkamp, werd ook daar uitgekeken naar een eigen vestiging in de gemeente. Op 5 oktober 2001 werd een 3de filiaal geopend in de Brugsestraat 35 te Oostkamp.

Ook hier kunnen wij een persoonlijke aanpak en dienstverlening verzekeren, alsook een familiale sfeer. Dochter en schoonzoon Jan en Nele De Grande - Timmerman staan hier tot uw dienst en zo vormen we een echt familiebedrijf. In 2007 werd de zaak in Oostkamp verder uitgebreid om zo onze service nog te verbeteren.

En na twee jaar intensief bouwen en verbouwen in Loppem opende uitvaartcentrum Timmerman in 2010 hun vernieuwd uitvaartcentrum. Het volledige pakket inzake uitvaartregeling is daar onder één “modern” dak te verkrijgen.

Sinds 2012 zijn wij een subagent van Corona Direct en kunnen wij uw uitvaartverzekering helpen regelen. U kan steeds een afspraak maken met ons om dit verder toe te lichten.

Ons verhaal gaat verder … wij blijven verder investeren in kwaliteit en service, een persoonlijke en correcte aanpak bij alle regelingen.